ผลงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ที่เราภูมิใจ

1. เครื่องช่วยนำเฮลิคอปเตอร์ เข้าหาและลงสู่ลานจอด

Heliport Approach Slope Indicator and Approaching Light System

2. สร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Martello-743D ที่ผู้ผลิตเรดาร์ยกเลิกสายการผลิตแล้ว 

หากไม่มีแผงวงจรเหล่านี้ เรดาร์ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

3. งานเปลี่ยน Cross Roll Bearing ของเรดาร์ Martello-743D ที่สถานีเรดาร์เขาเขียวจังหวัดนครนายก

4. งานเปลี่ยน Azimuth Bearing ของเรดาร์ ARSR-4 ที่สถานีเรดาร์ภูเก็ต

5. งานเปลี่ยน Azimuth Bearing ของเรดาร์ AN/TPS-78 ที่สถานีเรดาร์ภูหมันขาว จังหวัดเลย

6. งานปรับปรุงระบบ Data Processor ของ Airport Survilance Radar ที่กองบิน 7 สนามบินสุราษฎร์ธานี