ร่วมงานกับเรา

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ เทคโนโลยี วอร์แฟร์ จำกัด และ บริษัท เรดาร์ เทคโนโลยี เอ็กเปอร์ทิส จำกัด ขอเชิญชวนบุคคลหลายสาขาวิชาชีพ
ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมงานและสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน

ตำแหน่งงาน

งานบริหาร (จะเปิดรับเป็นครั้งคราวไม่จำกัดเพศ)

งานธุรการ (รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น)

งานเทคนิค เช่นช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างงานโลหะ รับโดยไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดจำนวน มีทั้งบรรจุเป็นพนักงานประจำ และงานที่ว่าจ้างชั่วคราว เป็นงานๆ ไป

งานอื่นๆ เช่น งานขับรถ และงานทำความสะอาด ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความต้องการเป็นครั้งคราว

งานบางส่วนของเวลา ผู้ที่เป็นข้าราชการมีความประสงค์ที่จะทำงานกับเรา นอกเวลาราชการ เรายินดีต้อนรับ เพื่องานวิจัยและพัฒนา

ผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่  02-990-3451-2

E-mail : veera_md@radarexpert.co.th

สิ่งที่ต้องรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าทำงานที่บริษัท แอ๊ดว้านซ์ เทคโนโลยี วอร์แฟร์ จำกัด หรือ บริษัท เรดาร์ เทคโนโลยี เอ็กเปอร์ทิส จำกัด

  • บริษัท แอ๊ดว้านซ์ เทคโนโลยี วอร์แฟร์ จำกัด มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๙/๒๕๗ หมู่ที่ ๖ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๒๐
    งานหลักของบริษัท คือ “ผลิต และซ่อมบำรุงอุปกรณ์บนเครื่องบินรบที่ใช้เทคโนโลยีสูง พัฒนาเครื่องช่วยเดินอากาศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์”  ทำงานที่กรุงเทพมหานคร
  • บริษัท เรดาร์ เทคโนโลยี เอ็กเปอร์ทิส จำกัด มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๘๙/๙ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐
    งานหลักของบริษัท คือ “ผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงเรดาร์ป้องกันทางอากาศ นำเข้าและขายอะไหล่ของเรดาร์ที่เกี่ยวข้อง”  ทำงานที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา