พันธมิตรและลูกค้าสำคัญ

ก่อนที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นมารับงาน  เราเป็นผู้รับจ้างช่วงต่อจากกลุ่มธุรกิจที่ไปทำสัญญากับหน่วยงานราชการ และตัวแทนของบริษัทต่างประเทศ เขาเหล่านั้นได้นำงานต่างๆ มาจ้างช่วงกับเราต่ออีกทอดหนึ่ง หลังจากที่ได้จัดตั้งบริษัทแล้ว จึงเข้ามารับงานจากกองทัพอากาศโดยตรง เรากล้าพูดอย่างเต็มปากได้ว่า มีเราเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบิน และเครื่องบินอย่างแท้จริง เพราะเราเป็นนักบินของกองทัพอากาศมาก่อน ผ่านการรบมาหลายสงคราม เราจึงรู้เรื่องอาวุธต่อสู้อากาศยาน และระบบป้องกันทางอากาศ เป็นอย่างดี จึงเชื่อได้ว่าเราทำได้ดีกว่า