ประวัติความเป็นมาขององค์กร

เมื่อยุคสงครามเย็นยุติลง ประเทศมหาอำนาจที่เคยให้การสนับสนุนอาวุธและยุทธภัณฑ์ต่างๆ ก็ยุติลงด้วย  กองทัพไทยจึงต้องจัดหาอาวุธและยุทธภัณฑ์ต่างๆ ด้วยงบประมาณแผ่นดินเอง ของเดิมที่มีอยู่ก็เสื่อมสภาพลงและเสียต่อไปเรื่อยๆ บางรายการซ่อมได้ บางรายการซ่อมไม่ได้เพราะกำลังพลเป็นเพียงผู้ใช้งานเท่านั้น เราจึงรวบรวมวิศวกรจากหลายภาคส่วน รวมตัวกันเพื่อทำการซ่อมอาวุธเหล่านั้นให้กลับมาใช้งานได้อีก เราไม่สามารถส่งอาวุธที่เสียไปซ่อมประเทศอื่นๆ ได้ เพราะมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางทหาร เพราะผู้ให้เกรงว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอาวุธเหล่านั้นไปยังประเทศที่สาม

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ เทคโนโลยี วอร์แฟร์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 16 มกราคม 2547 เพื่อรับดำเนินการซ่อม, ปรับปรุง และแก้ไข ระบบอาวุธที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมิตรประเทศ งานชิ้นแรกที่รับทำคือ ซ่อมระบบควบคุมการยิงอาวุธนำวิถี AGM-84 (HARPOON) ของกองการบินทหารเรือที่ติดตั้งบนเครื่องบินลาดตระเวนผิวน้ำแบบที่ 1 (F-27 Mk 200) ต่อจากนั้นจึงรับซ่อม RADAR WARNING RECEIVER (ALR-46 และ ALR-69) ของกองทัพอากาศที่ติดตั้งบนเครื่องบินแบบ F-5 E/F และ เครื่องบินแบบ F-16 ตามลำดับ ปัจจุบันยังรับดำเนินการซ่อมชิ้นอะไหล่และอุปกรณ์เรดาร์ป้องกันทางอากาศทุกชนิด เราสามารถซ่อมเรดาร์ AN/FPS-130 (ARSR-4), AN/TPS-78 และ MARTELLO-743D ได้ทุกชิ้นส่วนทั้งระบบ สำหรับเรดาร์ AN/TPS-77 เรารับซ่อมเฉพาะเครื่องรับและเครื่องส่งของ PRIMARY RADAR เท่านั้น

บริษัท เรดาร์ เทคโนโลยี เอ็กเปอร์ทิส จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 13 สิงหาคม 2556 เพื่อรับดำเนินการปรับปรุง และซ่อมชิ้นอะไหล่อุปกรณ์เรดาร์ ควบคุมการจราจรทางอากาศ, เรดาร์ป้องกันทางอากาศทุกชนิด เพื่อแบ่งเบาภาระของ บริษัท แอ๊ดว้านซ์ เทคโนโลยี วอร์แฟร์ จำกัด

รับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินและระบบถ่ายภาพทางอากาศ

ผู้ร่วมงานของเรา

(คนที่ปั้นความฝันให้เป็นจริง)