หลังจากที่ตรากตรำกับงานหนัก  เราก็พาเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานไปทัศนศึกษา เพื่อผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ดีๆ