ซ่อมและสร้างชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ควบคุมบนเครื่องบินรบ ที่ใช้เทคโนโลยีสูง