ซ่อมและสร้างชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์เรดาร์ Air Traffic Control และ เรดาร์ป้องกันทางอากาศ