สินค้าและบริการของเรา

ซ่อมบำรุงอากาศยาน

ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บนเครื่องบิน

ซ่อม และปรับปรุงเปลี่ยนเป็นของรุ่นใหม่ เช่น เครื่องรับส่งสำหรับนักบิน อากาศยานไร้คนขับ ซ่อมบำรุงอากาศยาน อุปกรณ์นำเครื่องบินเข้าหาสนามบิน VOR, DME, TACAN และ Weather Radar เป็นต้น

ผลิตอุปกรณ์นำเฮลิคอปเตอร์เข้าหาและลงสนาม ในเวลากลางคืน

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์นำเฮลิคอปเตอร์เข้าหาและลงสนามในเวลากลางคืน ได้ทำการทดสอบมาแล้วที่สนามบินอู่ตะเภา และกองบิน 2 สนามบินโคกกระเทียม ลพบุรี

Tank

ซ่อมวิทยุสื่อสารทางทหาร (HF, VHF และ UHF)

ซ่อม เครื่องมือสื่อสารทางยุทธวิถี (HF, VHF และ UHF) ทุกชนิด

solarcell

ติดตั้งระบบไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ และสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ออกแบบ และติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคาร และบ้านพักอาศัย รับดำเนินการทั่วประเทศ รวมทั้งการสูบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์

Recreational vehicle

ซ่อม ปรับปรุง และพัฒนา รถยนต์ที่ใช้ในกิจการพิเศษ (Recreational vehicle)

รถยนต์ที่ใช้ในกิจการพิเศษ (Recreational vehicle) ส่วนมากจะนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา ไม่สามารถหาช่างที่ชำนาญการ มาทำการซ่อม เราเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นความสำคัญสูงสุด

งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการเรื่องระบบ Electronics ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น ซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องช่วยในการเดินอากาศ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องมือสื่อสาร และระบบควบคุมในเครื่องบิน

เรื่องเครื่องบินรบ เราซ่อมบำรุงอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องบิน F-16 (Radar Warning Receiver ARL-69) เรดาร์ควบคุมการยิง ของอาวุธนำวิถี (Fire Control Radar)

งานสนับสนุนการบิน

ซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบ เรดาร์พื้นดิน เช่น เรดาร์ควบคุมการบิน (Airport Surveillance Radar) เรดาร์ป้องกันทางอากาศ (Air Defense Radar) AN/FPS-130 (ARSR-4),  AN/TPS-78 และ MARTELLO-743D

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

นอกจากจะเป็นผู้ซ่อมบำรุงแล้ว เรายังห่วงใยผู้ใช้งาน ต้องการให้ใช้งานอุปกรณ์ได้เต็มประสิทธิภาพจึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ด้วยภาษาง่ายๆ เพื่อคุ้มค่ากับการลงทุน